Schvaľovací proces

Nástroj pre zadávanie, evidenciu a elektronický schvaľovací proces rôznych typov „formulárových“ požiadaviek.

✔ Možnosť hromadného „schvaľovania“ požiadaviek

✔ Vstup priamo z emailovej notifikácie k požiadavke

✔ Užívateľské nastavenie „schvaľovacích“ procesov k požiadavkam

Čo dokáže modul

Schvaľovací proces?


Tento modul zefektívňuje rôzne „schvaľovacie“ procesy vo firme, či už z pohľadu evidencie požiadaviek (na jednom mieste, v elektronickej podobe), alebo z pohľadu zjednodušenia a zrýchlenia schvaľovacieho procesu danej požiadavky. V neposlednom rade zefektívňuje realizáciu schválenej požiadavky.

Funkcie modulu

   Modul Schvaľovací proces umožňuje pri zapnutom module Organizačné riadenie vyhľadávať účastníkov procesu cez organizačnú štruktúru, sprístupniť požiadavky podriadených zamestnancov nadriadeným.

   Výstupy modulu


   Tvorba vlastných zostáv, riadkové tlačové zostavy a formulárové tlačové zostavy.


   Mohlo by vás zaujímať


   Personálne údaje
   Spracovanie dochádzky
   Schvaľovanie neprítomností
   Outsourcing
   Moduly Humanet
   Cenník