Agentúrne zamestnávanie

Riešenie, ktoré vám pomôže zefektívniť poskytovanie služieb personálneho leasingu

✔ Evidencia kontraktov

✔ Spracovanie miezd

✔ Evidovanie zmlúv

Čo dokáže modul

Agentúrne zamestnávanie?


Je to modul, ktorý vám umožní spravovať evidenciu partnerov pre potreby agentúrneho zamestnávania. Ponúka možnosť definovať vlastné podmienky odmeňovania zamestnancov pre každého partnera, výpočet a spracovanie mzdy zamestnanca, evidenciu kontraktov a iné.

Výstupy modulu

Umožňuje tlač pracovných zmlúv a dodatkov, dohôd o vykonaní práce, či správnej dokumentácie k ukončeniu pracovného pomeru. Modul poskytuje aj tlač kontraktov, deklarácií a oznámení zamestnávateľa Sociálnej poisťovni.

* Modul pre svoju funkčnosť vyžaduje aj moduly Personálne údaje a Spracovanie miezd.


Mohlo by vás zaujímať


Personálne údaje
Organizačné riadenie
Spracovanie miezd
Stravné lístky
Moduly Humanet
Cenník