Blog

Účtovný program 5.09
30.11.2015

V najnovšej verzii umožňuje účtovný program prispôsobiť vzhľad pokladničných dokladov, kontačného lístka

Čítať ďalej
Výpovedná doba
25.11.2015

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Čítať ďalej
Nárok na nemocenské dávky
23.11.2015

Nárok zamestnanca na nemocenskú dávku vzniká, ak splnil podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia a nemá príjem, ktorý sa považuje za…

Čítať ďalej
Účtovný doklad, účtovný zápis, účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva
18.11.2015

Viete, čo musí obsahovať účtovný doklad a kedy je potrebné ho vystaviť? Kedy a kam zaznamenať účtovný zápis? Aké účtovné knihy sú používané v sústave podvojného účtovníctva?

Čítať ďalej
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
17.11.2015

Zamestnancovi patrí mzda mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce podľa § 124 Zákonníka práce

Čítať ďalej