Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ako poukázať 2 %, prípadne 3 % z dane

Ako poukázať 2 %, prípadne 3 % z dane

V predošlom článku Poukázanie 2 %, prípadne 3 % z dane sme si vysvetlili, aké podmienky je potrebné spĺňať pre darovanie % z dane.

Ak ste splnili podmienky, viete ako poukázať % z dane, v prípade, ak vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane alebo v prípade, keď si vlastnoručne vypĺňate daňové priznanie?

Ročné zúčtovanie dane

Ak vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3%) zaplatenej dane uskutočníte na osobitnom tlačive do 30. apríla. Odporúčané tlačivo vydáva Ministerstvo Financií SR.

K vyplnenému vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane je nutné predložiť aj potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane .

Ak chcete poukázať 3 % zaplatenej dane, potom je potrebné splniť podmienky o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a následne predložiť aj písomné potvrdenie o takejto vykonávanej činnosti.

Daňové priznanie

Ak podávate daňové priznanie, potom uskutočníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, predkladáte písomné potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.