Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Automatické aktualizácie pre účtovný program

Moderný ekonomický softvér

Ak používate klasický ekonomický softvér, musíte sledovať dostupnosť nových verzií, sťahovať ich a inštalovať. Ak ale používate online účtovný program, potom sa o žiadne aktualizácie starať nemusíte.

Online účtovný program Humanet zaviedol od roku 2015 vylepšenú technológiu inštalácie aktualizácií, ktorá zabezpečí, že program môžete používať aj počas inštalácie novej verzie.

Ak program inštaluje novú verziu a zistí, že s programom práve pracujete, potom inštaláciu pre vaše dáta odloží na neskôr a aktualizáciu vašej verzie program dokončí vo chvíli, keď s ním už nebudete pracovať. Samozrejmosťou je, že pre vykonanie aktualizácie nie je potrebné, aby ste mali zapnutý svoj počítač.

V minulosti prebiehali aktualizácie online účtovného programu Humanet taktiež automaticky, avšak vyžadovalo to odstávku systému po dobu kým aktualizácia prebehne.

Dnes už sú tieto odstávky minulosťou, takže môžete Humanet používať v režime 24/7/365, t.j. bez obmedzení celý rok, každý deň, v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu.