Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Najčudnejšie dane v histórii
2. časť

Pokračujeme vo výpočte zábavných a kreatívnych daní v histórii.


Rytierska daň

Rytierska daň

Alebo tiež daň zo zbabelosti, bola uvalená na tých, ktorí odmietli bojovať a zomrieť za kráľa. Daň poskytovala šľachte možnosť vykúpiť sa zo služby, čo im znepríjemnil kráľ Richard I., ktorý zaviedol pravidlo, že ak nenastúpili do služby museli zakaždým zaplatiť vyššiu sumu dane. Daň bola zrušená v 14. storočí.


Daň z hlavy

Daň z hlavy bola zavedená v Anglicku v 14. storočí. Každý občan vo veku nad 15 rokov musel zaplatiť túto daň. Daň bola pre chudobných nespravodlivá, pretože pre nich bolo zohnať čiastku dane náročné. Preto táto daň viedla k mnohým vzburám. Daň nakoniec zrušili.

Podobnú daň zaviedol v Rusku cár Peter Veľký, len ju nazval „daň z duše“. Ateisti mali tú výhodu, že keďže neverili, že majú dušu, tak túto daň nemuseli platiť. No zato museli platiť tzv. odpadlícku daň, ktorá čisto náhodou mala rovnakú výšku.


Daň z krbu

Túto daň si vymyslel anglický kráľ v 17. storočí, pretože považoval za jednoduchšie spočítať krby ako ľudí, ktorí mali nepríjemný zvyk pri počítaní utekať a skrývať sa. Daň sa platila dvakrát ročne za každý krb alebo kachle. Od dane boli oslobodení veľmi chudobní ľudia, priemyselné pece a krby v nemocniciach a dobročinných zariadeniach. Ako pri každej dani ani túto sa obyvateľom nechcelo platiť, tak začali komíny zapchávať, aby sa stali nepoužiteľné, za ktoré sa platiť nemuselo.


Daň z klobúka, parochne a púdru na parochne

V Anglicku bolo v 18. storočí moderné nosiť parochne a klobúky a keďže to bolo moderné, tak prečo to nezdaniť. Tak vláda uvalila daň na parochne a aj na parochňový púder, ktorý dodával parochni šmrnc.

V rovnakom čase zaviedli aj progresívnu daň na klobúky vychádzajúc z predpokladu, že bohatí ľudia vlastnili kopec klobúkov, zatiaľ čo chudobných trápili iné veci. Na podšívke každého kúpeného klobúku muselo byť potvrdenie, že ide o legálny klobúk. Každý obchodník a výrobca musel mať licenciu na predaj alebo výrobu legálnych klobúkov. Ak niekto licenciu alebo potvrdenie nemal, tak ho čakali mastné pokuty. Kvôli tomuto zákonu vláda dokonca musela presne definovať, čo je klobúk. Daň mala len krátke trvanie a čoskoro ju zrušili.