Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Najčudnejšie dane v histórii
3. časť

Tretia časť zábavných a kreatívnych daní histórie. Ako sa hovorí to najlepšie na koniec.


Daň z moču

Daň z moču

V Ríme už existovali kanalizačné systémy, ale mali ich len bohatí ľudia. Nižšie vrstvy stále na vyprázdňovanie používali nočníky, ktoré vylievali do žúmp. Obsah žúmp sa zbieral a ako surovina sa používal v priemysle alebo v službách. V tom videl cisár Nero zdroj príjmov a tak sa rozhodol zaviesť daň z moču.

Nerov nástupca cisár Vespasian znovu zaviedol túto daň. Na jeho počesť sa dodnes vo viacerých jazykoch nazývajú verejné toalety a pisoáre jeho menom (napr. taliančina: vespasiani). V súvislosti s daňou z moču vznikol aj veľmi slávny výrok „peniaze nesmrdia“, ktorý povedal práve cisár Vespasian svojmu synovi, ktorý bol znechutený touto daňou.


Daň zo sladkostí

V roku 2009 sa štát Illinois rozhodol zdaniť sladkosti vyššou sadzbou ako ostatné potraviny. V zákone jasne stanovili, že „ak niečo obsahuje múku alebo sa musí uchovávať v chlade“, nie je považované za sladkosť. Toto nariadenie vytvorilo veľa nejasností, pretože napríklad jeden druh tyčinky Milky Way bol považovaný za sladkosť, a druhý už bol obyčajná potravina.


Kartová daň

Ďalší príklad zdaňovania populárnych a obľúbených vecí. Večerné hranie kariet bolo v tej dobe veľmi populárne a kráľ zacítil možnosť zárobku. Daň bola zavedená na prelome 16. a 17. storočia, kedy karty museli byť označené na dôkaz zaplatenia dane. Ešte v 20. storočí bolo v Anglicku povinnosťou pre výrobcu kariet vytlačiť na karty oznam o povinnosti zaplatenia dane.


Daň z črevných plynov

Alebo ľudovo nazývaná aj „daň z prdov“. Zaviedli ju v roku 2003 na Novom Zélande a mala pomôcť krajine plniť ustanovenia kjótskeho protokolu. Mal sa tým zdaniť únik metánu, ktorý uvoľňovalo trávenie poľnohospodárskych zvierat a ktorý tvorí polovicu emisií skleníkových plynov. Daň vyvolala obrovskú vlnu protestov a tak ju po chvíľke zrušili.


Daň z nelegálnych drog

V niektorých štátoch Severnej Ameriky sa rozhodli zaviesť daň z nelegálnych drog. Ak ste vlastnili nelegálne drogy alebo ste ich distribuovali mali by ste zaplatiť túto daň. Platba dane bola pravdaže anonymná a v priebehu 19 rokov trvania tejto dane sa ju zatiaľ rozhodlo zaplatiť 79 ľudí. Je pravdou, že ak niekoho prichytili s nelegálnymi drogami, tak mal iné problémy ako dane. V niektorých štátoch nakoniec túto daň zrušili ako neústavnú.