Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Čo bráni ľuďom používať online ekonomický systém

Čo bráni ľuďom používať online ekonomický systém

Ak ľudia počujú o online ekonomickom systéme, tak začnú uvažovať o jeho pozitívach a negatívach.

Medzi pozitíva zaradia jeho dostupnosť kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom internetu. Jeho aktuálnosť bez nutnosti inštalácie nových verzií. Jeho použiteľnosť na Linuxe, Macu, tablete aj smartfóne.

Ako hlavnú negatívnu stránku online ekonomického systému väčšina uvedie bezpečnosť dát. Či sa niekto k ich dátam na internete nedostane a či ich nezneužije. Táto úvaha je samozrejme oprávnená. Málokto si však uvedomuje fakt, že rovnaké dáta a mnohokrát aj citlivejšie a dôležitejšie informácie už o sebe, svojej firme a svojich zamestnancoch cez internet každodenne dáva k dispozícii.

Každý podnikateľ a firma dnes používa internet banking a používa teda internet na priamu manipuláciu s peniazmi.

Sociálna poisťovňa ukladá povinnosť vykonávať prihlášky a odhlášky zamestnancov a odovzdávanie mesačných výkazov elektronicky prostredníctvom internetu, pričom v týchto formulároch a výkazoch sú osobné údaje zamestnancov aj ich zárobky.

Daňový úrad ukladá povinnosť odovzdávať rôzne výkazy a daňové priznania taktiež elektronicky prostredníctvom internetu, kde z týchto výkazov je možné vyčítať podrobnosti o hospodárení danej firmy.

Ak sa niekto rozhodne, že si o mojej firme a mojich zamestnancoch zistí informácie na internete, tak dnes už tých zdrojov, kde informácie zaručene uložené sú je dostatok. Prechodom na online ekonomický systém sa nezvyšuje riziko prístupu k ekonomickým informáciám a informáciám o zamestnancoch firmy, pretože tieto už dávno o každej firme na internete sú.

Informácie o každej firme už na internete sú, či už firma prevádzkuje alebo neprevádzkuje online ekonomický systém. Hoci by sa mohlo teda zdať zneužitie a získanie firemných informácií jednoduchšie ako v minulosti, spôsob úniku informácií z firiem sa ani napriek tomu nemení. Aj naďalej je najjednoduchším a najpoužívanejším spôsobom na získavanie citlivých informácií využívanie slabých stránok zamestnancov firmy a rôzne techniky sociálneho inžinierstva.