Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Daň za elektromobily

Daň za elektromobily

Niekoľko noviniek čaká na podnikateľov, ktorí v januári podávajú daňové priznanie (DP) k dani z motorových vozidiel. Jednou z nich je povinnosť zahrnúť do daňového priznania aj autá kategórie M, N alebo O, ale aj za vozidlá kategórie L. Tu patria napríklad elektroskútre, motocykle, trojkolky, štvorkolky, ak sa používajú na podnikanie. Podľa zákona je predmetom dane aj vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, teda elektromobil.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

  • je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a II, teda v doklade vozidla,
  • má v doklade ako držiteľa zapísanú svoju organizačnú zložku,
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
  • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Daňovník je povinný podať za zdaňovacie obdobie roku 2015 daňové priznanie najneskôr do 1. februára 2016. Napriek tomu, že v prílohe č. 1 k zákonu o dani z motorových vozidiel je ročná sadzba dane v nulovej výške, daňovník je povinný podať daňové priznanie aj za toto vozidlo. V daňovom priznaní v III. Oddiele - Výpočet dane, v riadku 07 (výkon motora elektromobilu v kW) uvedie celé číslo bez zaokrúhľovania.

Ak daňovník za uvedené vozidlo daňové priznanie nepodá v zákonom ustanovenej lehote, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý mu bude uložená pokuta vo výške od 30 do 16 000 eur.

Zdroj: Finančná správa SR