Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dávky oslobodené od dane z príjmov

Dávky oslobodené od dane z príjmov

Prinášame prehľad dávok, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov. Ide o dávky nepodliehajúce dani z príjmov vyplácané podľa zákona o sociálnom poistení, ako aj štátne a sociálne dávky.

Nemocenské dávky oslobodené od dane

 • Nemocenské
 • Ošetrovné
 • Vyrovnávacia dávka
 • Materské

Štátne sociálne dávky oslobodené od dane

 • Prídavok na dieťa
 • Príplatok k prídavku na dieťa
 • Rodičovský príspevok
 • Príspevok na starostlivosť o dieťa
 • Príspevok pri narodení dieťaťa
 • Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
 • Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí,
 • Príspevok na pohreb