Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Deň daňovej slobody v roku 2015

Deň daňovej slobody v roku 2015

Deň daňovej slobody je pomyselná hranica, ktorá rozdeľuje rok do dvoch období. V prvom zarábajú daňovníci na pokrytie výdavkov vlády a ostatných inštitúcií štátu. Až o peniazoch, ktoré zarábajú počnúc dňom daňovej slobody (vrátane), rozhodujú slobodne sami.

Koncept dňa daňovej slobody vytvoril floridský podnikateľ Dallas Hostetler už v roku 1948. Neexistuje však jednotná metodika jeho výpočtu. Kým v Spojených štátoch sa deň daňovej slobody vypočíta ako podiel všetkých daní na celkových príjmoch obyvateľov, na Slovensku sa každoročne vypočítava ako podiel celkových konsolidovaných výdavkov verejného sektora na hrubom domácom produkte.

Na Slovensku Deň daňovej slobody vyhlasujú každoročne od roku 1999 Nadácia F. A. Hayeka v spolupráci so Združením daňových poplatníkov Slovenska.

Podľa informácií zverejnených spoločnosťou Deloitte v roku 2015 pripadne Deň daňovej slobody vo vybraných štátoch Európskej únie na tieto dni:

Krajina Počet dní Deň daňovej slobody
Litva 118 29. apríla 2015
Švajčiarsko 121 1. mája 2015
Bulharsko 122 3. mája 2015
Lotyšsko 128 8. mája 2015
Poľsko 143 23. mája 2015
Slovensko 144 25. mája 2015
Cyprus 148 29. mája 2015
Španielsko 152 2. júna 2015
Veľká Británia 156 5. júna 2015
Írsko 158 6. júna 2015
Malta 161 11. júna 2015
Chorvátsko 164 16. júna 2015
Slovinsko 168 17. júna 2015
Nemecko 168 18. júna 2015
Holandsko 172 21. júna 2015
Česká republika 173 22. júna 2015
Portugalsko 176 26. júna 2015
Grécko 181 1. júla 2015
Maďarsko 184 2. júla 2015
Švédsko 189 8. júla 2015
Rakúsko 196 16. júla 2015
Fínsko 199 19. júla 2015
Taliansko 201 21. júla 2015
Francúzsko 204 24. júla 2015
Dánsko 208 26. júla 2015
Belgicko 218 7. augusta 2015
Luxembursko 265 22. septembra 2015