Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dôležitý oznam: Aktualizovali sme Všeobecné obchodné podmienky

Dôležitý oznam: Aktualizovali sme Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť HOUR si zakladá na kvalite poskytovaných služieb a na korektných vzťahoch so svojimi zákazníkmi. Aj preto sme pripravili aktualizáciu Všeobecných obchodných podmienok používania systému Humanet.

Ich zmena vstúpi do účinnosti 1. augusta 2017 a prináša jednoznačnú formuláciu pravidiel využívania služieb na portáli www.humanet.sk pre všetkých používateľov.

Veríme, že „dobré zmluvy robia dobrých priateľov“ a obchodných partnerov, a preto aj naše nové Všeobecné obchodné podmienky transparentne vymedzujú pravidlá zmluvného vzťahu so všetkými používateľmi systému Humanet.

Doterajšie Zmluvné a obchodné podmienky stratia účinnosť v celom svojom rozsahu dňa 31. júla 2017. Pre prípadné dotazy a otázky k novému zneniu VOP sa užívatelia portálových služieb môžu obrátiť na našu podporu.

Zdroj: Spoločnosť HOUR, s r.o. - Poskytovateľ portálových služieb na www.humanet.sk