Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online ekonomický systém v. 3.17

V sobotu 2.11.2013 bola uvedená do prevádzky v. 3.17 online ekonomického systému Humanet. Podrobný popis zmien nájdete priamo v programe v menu Pomocník / Dokumentácia.

   

Bezplatné prezentácie

Na november a december pripravujeme pre všetkých záujemcov bezplatné prezentácie online ekonomického systému Humanet. Bližšie informácie budú uverejnené na http://www.humanet.sk v priebehu budúceho týždňa.Kurzy miezd a účtovníctva

Podrobný zoznam kurzov a školení s rozpisom ich obsahu a termínmi na november 2013 je k dispozícii na stránkach http://www.humanet.sk v sekcii Školenia a kurzy.

 


Čo obsahuje nová verzia?

Samoobslužný portál

  • Úplne nová, krajšia a prehľadnejšia verzia stránok portálu www.humanet.sk.

Mzdové účtovníctvo

  • Dlhodobo nezamestnaný občan a vznik pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru od 1. 11. 2013.
  • Nová štruktúra RLFO a nové tlačivo RLFO platné od 1. 11. 2013.
  • Poberatelia dôchodkových dávok a zvýšená suma nepostihnuteľnej časti pri výpočte exekúcie a výživného od 1. 11. 2013.
  • Doplnenie nových položiek do číselníka Dôchodky.
  • Aktualizácia Číselníka KOV pre štatistiku Trexima Mzdy, Trexima Platy.
  • Aktualizované tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku.
  • Kalendár na rok 2014.

Podvojné účtovníctvo

  • Vylepšenie stability, výkonu a rýchlosti spracovania.

Jednoduché účtovníctvo

  • Vylepšenie stability, výkonu a rýchlosti spracovania.