Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online ekonomický systém v. 3.18

V sobotu 7.12.2013 bola uvedená do prevádzky v. 3.18 online ekonomického systému Humanet. Podrobný popis zmien nájdete priamo v programe v menu Pomocník / Dokumentácia.

   

Čo obsahuje nová verzia?

Mzdy a personalistika

 • Novela Zákona o sociálnom poistení – zamestnanec s odvodovou úľavou.
 • Novela Zákona o zdravotnom poistení – zamestnanec s odvodovou úľavou.
 • Novela Zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti – zamestnanec s odvodovou úľavou.
 • Nová štruktúra mesačného výkazu poistného v elektronickej podobe.
 • Zmeny v oznamovaní zmien platiteľa poistného na zdravotné poistenie – zamestnanec s odvodovou úľavou.
 • Zmeny v registračnom liste fyzickej osoby – zamestnanec s odvodovou úľavou.
 • Nová mzdová položka SMF50112 Peňažný príjem bez soc. poistenia.
 • Nové dátové parametre do užívateľských zostáv.

Podvojné účtovníctvo

 • Aktualizovaná príručka PUCT – Všeobecná časť.
 • Úprava výpočtu DPH pre doklady Hotovosť a Storno hotovosť.
 • Možnosť uloženia Výkazu DPH a potvrdenia o jeho podaní na disk počítača.

Jednoduché účtovníctvo

 • Daňové výkazy k daňovému priznaniu pre podnikateľov za rok 2013.
 • Úprava výpočtu DPH pre doklady Hotovosť a Storno hotovosť.
 • Možnosť uloženia Výkazu DPH a potvrdenia o jeho podaní na disk počítača.