Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online ekonomický systém v. 4.01

V sobotu 18.1.2014 bola uvedená do prevádzky v. 4.01 pre mzdy a personalistiku, jednoduché účtovníctvo a podvojné účtovníctvo. Podrobný popis zmien nájdete priamo v programe v menu Pomocník / Dokumentácia.

   

Čo obsahuje nová verzia?

Mzdy a personalistika

 • Nové vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.
 • Nová žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
 • Zavedenie evidencie IBAN pre potreby SEPA platieb a automatická konverzia bankových účtov na IBAN.
 • SEPA platby do Štátnej pokladnice.
 • Nový spôsob výpočtu sumy 1 % ceny motorového vozidla.
 • Úpravy návrhára tlačových predlôh pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu úpravu vzhľadu tlačových výstupov.

Podvojné účtovníctvo

 • Kontrolný výkaz DPH – 2. časť – úpravy editácie a spracovania dokladov.
 • Úpravy návrhára tlačových predlôh pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu úpravu vzhľadu tlačových výstupov.
 • Zrýchlenie otvárania účtovných dokladov na editáciu.

Jednoduché účtovníctvo

 • Kontrolný výkaz DPH – 2. časť – úpravy editácie a spracovania dokladov.
 • Úpravy návrhára tlačových predlôh pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu úpravu vzhľadu tlačových výstupov.