Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online ekonomický systém 5.11

Online ekonomický software

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas tohto víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 5.11.

Mzdy a personalistika

 • Kalendár pre rok 2016.
 • Aktualizácia mzdových konštánt od 1.1.2016.
 • Nové tarifné tabuľky zamestnancov v štátnej službe a vo výkone práce vo verejnom záujme platné od 1.1.2016.
 • Aktualizácia funkcie Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy.
 • Tlačivo vyhlásenia k dani platné od 1.1.2016.
 • Tlačivo žiadosti o ročné zúčtovanie dane platné pre vyrovnanie dane za rok 2015.
 • Aktualizované tlačivo Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie.
 • Nová odvodová úľava platná od 15.12.2015 – evidencia, RLFO, oznámenie o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie.
 • Novela nariadenia o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

Online podvojné účtovníctvo
 • Zapracovanie legislatívnych zmien podľa novely DPH od 1.1.2016 – 1. časť.
 • POZOR! Zmena načítavania dokladov do uzávierky DPH! Prosím, pozorne si skontrolujte najbližšie uzávierky DPH.
 • Nová verzia Kasy 5.11. Ak používate Kasu na predaj v hotovosti, stiahnite si a nainštalujte jej aktuálnu verziu z adresy https://www.humanet.sk/na-stiahnutie

Online jednoduché účtovníctvo
 • Zapracovanie legislatívnych zmien podľa novely DPH od 1.1.2016 – 1. časť.
 • POZOR! Zmena načítavania dokladov do uzávierky DPH! Prosím, pozorne si skontrolujte najbližšie uzávierky DPH.
 • Nová verzia Kasy 5.11. Ak používate Kasu na predaj v hotovosti, stiahnite si a nainštalujte jej aktuálnu verziu z adresy https://www.humanet.sk/na-stiahnutie