Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ekonomický systém pre podnikateľov aj účtovníkov

Podnikatelia aj účtovníci preferujú online ekonomický systém.

Online ekonomický systém poskytuje jeho používateľom rovnaké funkcie, postupy spracovania a výstupné zostavy ako klasický ekonomický systém, takže v ňom nájdu všetko čo potrebujú pre spracovanie jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, miezd a personalistiky. V tomto smere sa v ničom zásadne online ekonomický systém neodlišuje od klasického ekonomického systému.

V čom je ten rozdiel?

Zásadným rozdielom medzi klasickým a online ekonomickým systémom je fakt, kde je vlastný ekonomický program nainštalovaný a kde sa nachádzajú dáta, ktoré sú v ňom spracovávané. V prípade klasického ekonomického systému je program aj jeho dáta na počítači používateľa. Pri používaní online ekonomického systému je samotný program aj jeho dáta uložený v dátovom centre a používateľ s ním pracuje prostredníctvom internetu.

V prípade klasického ekonomického systému je teda starostlivosť o ekonomický program, jeho inštaláciu, aktualizáciu, zabezpečenie, zálohovanie na pleciach používateľa.

V prípade online ekonomického systému zabezpečuje inštaláciu a aktualizáciu ekonomického programu, zabezpečenie aj zálohovanie dát jeho dodávateľ. Časová a finančná úspora vďaka presunu činností spojených s inštaláciami, aktualizáciami, zabezpečením a zálohovaním dát je pomerne jednoducho vyčísliteľná a každý si môže sám spočítať koľko času a financií ho tieto činnosti stoja.

Čo vyčísliť ako podnikateľ neviete, ale budete z toho nadšení!

Predstavte si, že ako podnikateľ potrebujete okamžite zistiť, napríklad stav neuhradených pohľadávok alebo iné aktuálne ekonomické informácie z Vášho účtovníctva. Zavoláte účtovníčke, ale ona je práve v Sociálnej poisťovni. Musíte teda počkať kým sa vráti, čísla Vám zistí a zavolá Vám späť. Možno vďaka tomu, že neviete zistiť informáciu z účtovníctva ihneď, keď ju potrebujete, urobíte chybné rozhodnutie alebo prídete o sľubnú obchodnú príležitosť a to iba preto, že ešte stále je Vaše účtovníctvo spracovávané v klasickom ekonomickom systéme.

Ak používate online ekonomický systém, nebudete nikde volať. Otvoríte počítač, tablet alebo hoci aj smartfón, nahliadnete priamo do účtovníctva a v ňom si pozriete, čo potrebujete. Pri tomto prístupe budú všetky Vaše rozhodnutia prijaté na základe aktuálnych a presných informácií.

Dobre, ale čo z toho mám ja ako účtovníčka?

Už nemusíte vyťahovať z ekonomického systému informácie, ktoré si podnikateľ pozrie sám. Už nemusíte urgovať dodanie faktúr, ktoré podnikateľ nosí v kufríku, pretože on ich vystavil priamo v online ekonomickom systéme a teda Vy ako účtovníčka ich tam vidíte ihneď po ich vytvorení. Už nemusíte byť v strese, keď sa Vám pokazí počítač. Jednoducho sadnete k inému počítaču a pokračujete tam, kde ste na tom pokazenom skončili.