Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

IBAN

IBAN

je štandardný medzinárodný formát čísla účtu, ktorý je založený na norme ISO. Jeho základnou časťou je BBAN (Basic Bank Account Number). IBAN má svoju štruktúru a takto vyzerá jeho tvar:

  • prvé dva znaky predstavujú kód krajiny
  • nasledujú dva znaky, ktoré sú číselné a predstavujú kontrolné číslice pre programovú kontrolu čísla
  • ďalšia časť môže obsahovať 30 rôznych znakov

Každá krajina Európskeho spoločenstva je povinná stanoviť národnú dĺžku a štruktúru IBAN kódu a určiť pozície, na ktorých je kód banky, predčíslie a číslo účtu. Národný formát čísla účtu IBAN má fixnú dĺžku, no dĺžka IBAN-u môže byť v jednotlivých krajinách Európskej únie rozdielna. Závisí totiž od národnej dĺžky IBAN kódu. Znamená to teda, že IBAN kódy rôznych krajín majú rôznu dĺžku. Francúzsky IBAN má 27 znakov, Nemecko má IBAN s dĺžkou 22 znakov, Belgicko má 16 znakov a na Slovensku máme IBAN s dĺžkou 24 znakov.

IBAN na Slovensku

Čo je IBAN kód, sme si vysvetlili. Ako sme už uviedli, IBAN používaný bankami na Slovensku má 24 alfanumerických znakov. Prvé dva z nich sú písmená predstavujúce kód krajiny, teda v našom prípade SK. Ďalšie dva sú už tiež spomínané kontrolné číslice a po nich nasleduje štvormiestny kód banky. Ten identifikuje konkrétneho poskytovateľa bankovej služby – teda každá banka má iný kód. Nasleduje predčíslie a číslo účtu.

Kód IBAN, ktorý bol vydaný poskytovateľom platobných služieb na Slovensku, musí obsahovať 24 znakov. To znamená, že ak má napríklad predčíslie účtu menej ako šesť čísel, musia byť chýbajúce číslice doplnené nulami tak, aby bol počet znakov 24.

V prípade, že máte k dispozícii číslo účtu len v klasickej podobe a potrebujete ho pretransformovať do formátu IBAN, na internete je k dispozícii generátor. Ten vám pretransformuje číslo účtu do IBAN formátu.

Listinná a banková podoba IBAN kódu

V listinnej podobe má IBAN rovnakú štruktúru ako v tej elektronickej. Podmienkou však je rozdelenie číslo do skupín po štyroch znakoch a nie je povinnosťou uvádzať pred číslom slovo IBAN.

Elektronická podoba IBAN-u: SK6807200002891987426353

Listinná podoba IBAN-u: SK68 0720 0002 8919 8742 6353

Kódy bánk na Slovensku

Kódy bánk na Slovensku

Zdroj: NBS