Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Koniec ekonomického softvéru

V dnešnej dobe je používanie ekonomického softvéru nevyhnutnosťou ako vo veľkých tak aj v malých spoločnostiach. Skôr ako ktokoľvek môže začať ekonomický softvér používať, musí zaplatiť za jeho licenciu, softvér získa na CD alebo si ho stiahne z internetu. Musí si ho nainštalovať, pravidelne aktualizovať a dáta zálohovať, aby mal istotu zachovania informácií v prípade poruchy príslušného počítača.

V malých spoločnostiach toto väčšinou riešia počítačoví nadšenci a známi alebo si zaplatia služby niektorého IT profesionála. Vo veľkých spoločnostiach toto riešia špecializované IT oddelenia.

Náš cieľ

Na Slovensku existuje približne 500.000 ekonomicky činných subjektov a každoročne vzniká okolo 50.000 nových. Každý z nich potrebuje viesť účtovníctvo a väčšina z nich aj spracovávať mzdy.

Cieľom riešenia je poskytnúť najmä živnostníkom, malým a stredným podnikateľom riešenie, ktoré ich zbaví starostí s klasickým ekonomickým softvérom a umožní im plnohodnotné spracovanie ich ekonomickej agendy a nie iba nejaké čiastkové riešenie ako napríklad vystavovanie faktúr.

Naše riešenie

Vďaka moderným technológiám sme vytvorili portál na adrese www.humanet.sk. Na tejto adrese sa môže subjekt bezplatne zaregistrovať a okamžite spracovávať svoje mzdy a účtovníctvo.

Vďaka univerzálnosti web rozhrania je systém dostupný nielen užívateľom počítačov, ale zároveň aj z mobilných telefónov, tabletov, smart TV a s výhľadom prístupu z ďalších zariadení, ktoré budú postupne vznikať. Ovládanie systému je realizované výhradne prostredníctvom internetového prehliadača, pričom sa nejedná iba o akúsi nadstavbu klasickej Windows aplikácie, ale je to čisto postavené pre prostredie internetu.

Systém je pripravený na komunikáciu prostredníctvom webových služieb, čo sa v súčasnosti využíva na komunikáciu s e-shopmi a fiskálnymi modulmi od tretích strán.

Keďže sa jedná o online riešenie zmenili sme aj spôsob jeho spoplatňovania, kde už užívatelia neplatia za licenciu a neplatia ročný poplatok za systémovú údržbu ako to býva bežné u ekonomického softvéru. Systém je spoplatňovaný na základe skutočného množstva spracovaných miezd a zaúčtovaných dokladov.

Zároveň systém zabezpečuje pravidelné zálohovanie všetkých evidovaných dát a zabezpečený prístup k dátam prostredníctvom protokolu HTTPS. Pre zvýšenie bezpečnosti sú v ňom zabudované aj ďalšie bezpečnostné opatrenia ako napríklad emailová notifikácia.

Prínosy

Portál Humanet zbavuje užívateľov klasického ekonomického softvéru starostí, ktoré doteraz museli riešiť pri jeho prevádzke. Už nemusia nikdy nič sťahovať, inštalovať, aktualizovať a archivovať. Toto šetrí užívateľom čas a náklady spojené s výpočtovou technikou a ekonomickým softvérom.

Užívatelia majú prístup k svojim údajom kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom internetu. Z počítača, mobilu, tabletu, z práce, z domu, z dovolenky, od svojho zákazníka. Ak sa im pokazí počítač, jednoducho sadnú k druhému a ihneď môžu v práci pokračovať. Toto zvyšuje dramaticky dostupnosť informácií.

Outsourcingové spoločnosti, ktoré spracovávajú mzdy a účtovníctvo, môžu poskytnúť prístup do systému aj svojim zákazníkom a títo im tam môžu napríklad vystavovať faktúry, takže sa zjednodušuje vlastné odovzdávanie dokladov.

Cena, ktorú za používanie systému zákazník platí plne odzrkadľuje rozsah ním spracovaných dát, takže sa pružne prispôsobuje zmenám jeho ekonomickej agendy. Nič sa neplatí vopred, čo šetrí nemalé náklady novým spoločnostiam. Nikdy už netreba riešiť rozširovanie licencie a pod.

S Humanetom už užívatelia nemusia riešiť problémy spojené s prevádzkou ekonomického softvéru. Môžu sa plne venovať tomu, čo oni sami najlepšie ovládajú.

Humanet nie je ekonomický softvér. Je to služba, ktorá predstavuje koniec ekonomického softvéru.