Mýtus 1: Internetové účtovníctvo nie je bezpečné

Bezpečnosť

Software, ktorý si nainštalujete na svoj počítač, Vám dáva pocit istoty, že ho máte u seba a že nikto iný ako Vy sa k nemu nedostane. Avšak treba sa zamyslieť nad tým, na aké ďalšie činnosti sa daný počítač využíva. Používate ho na posielanie emailov, na pozeranie internetových stránok a dokonca aj na sťahovanie aktualizácií pre ekonomický software ? Ak áno, potom aj tento počítač je samozrejme pripojený na internet a vystavený riziku zneužitia informácií prostredníctvom rôznych škodlivých software, ktoré sa nepozorovane dostali do Vášho počítača.

Prihlasovanie do programu je riešené zadaním mena a hesla, ktoré zabráni neoprávnenej osobe program používať. Ale, čo ak niekto Vaše meno a heslo zistí ? Potom sa do programu dostane. V takomto prípade by sa hodila nejaká ďalšia úroveň ochrany a práve to HUMANET ponúka. Okrem zadania mena a hesla má v sebe zapracované aj ďalšie dodatočné nástroje overovania identity užívateľa ako napríklad emailová notifikácia. A ak aj niekto prelomí aj tento doplnkový bezpečnostný nástroj, tak vďaka notifikačným službám Vás ihneď HUMANET upozorní na každý vstup do programu, teda aj neoprávnený vstup. Takýto neoprávnený prístup do bežného programu nikdy neodhalíte.

Ako je to s bezpečnosťou prenášaných dát ? Čo, ak sa niekto pokúsi odchytiť dáta pri ich prenose medzi Vašim počítačom a internetovým serverom ? Áno môže sa o to samozrejme pokúsiť, ale internetový server HUMANET komunikuje cez zabezpečený protokol HTTPS, takže takto získané dáta nedajú žiadny zmysel, pretože sú zakódované a rozkódovať ich je možné iba na danom počítači, ktorý práve používate. Používanie skratky HTTPS v adrese, na ktorej je prevádzkovaný internetový software je teda zárukou, že Vaše dáta nikto nebude vedieť prečítať aj keby ich na internete zachytil.

Ďalším aspektom, na ktorý sa pozrieme je porucha počítača. Čo sa stane, ak sa Vám počítač pokazí ? V prípade klasického ekonomického software musíte dať počítač opraviť. Po jeho oprave software znovu nainštalovať a obnoviť doň dáta zo zálohy. Že nemáte dáta zálohované ? Nikto Vám neukázal ako sa to robí ? Tak to je chyba, pretože budete musieť celé účtovníctvo a mzdy spracovať od začiatku!

Našťastie už väčšina ľudí dáta zálohuje, avšak mnohí zálohy nechávajú na rovnakom počítači, na ktorom majú aj software a ak sa tento počítač pokazí, potom samozrejme prídu aj o zálohované dáta. Aj toto sa už zmenilo a ľudia sa naučili, že archív dát je potrebné dávať na CD alebo iné podobné médiá. Stále tu ale ostáva riziko straty dát z dôvodu frekvencie zálohovania. Zálohujete dáta každý deň ? Raz za mesiac ? Raz za týždeň ?

Pre HUMANET sa dáta zálohujú v pravidelných intervaloch niekoľkokrát denne. Vytvorené zálohy sa kopírujú na média oddelené od počítača, na ktorom sú uložené ostré dáta. Dokonca sa tieto zálohy kopírujú fyzicky aj na rôzne geografické miesta. Jedna záloha je v Bratislave a jedna v Žiline.

Celý systém HUMANET je nasadený v prostredí zabezpečeného dátového centra, ktoré je nonstop monitorované kamerovým systémom. Fyzický prístup do dátového centra majú iba osoby s vydaným príslušným oprávnením.

Výpadok dodávky elektrickej energie je zabezpečený formou záložných generátorov.

Ak používate HUMANET, Vaše dáta sú v bezpečí. Neohrozí ich ukradnutý notebook, vylúpená či vyhorená kancelária ani výmena účtovníčky. K Humanetu sa pripájate rovnako bezpečne ako do banky.

Ak by ste chceli rovnakú bezpečnostnú úroveň dosiahnuť aj s bežným ekonomickým software, museli by ste investovať desaťtisíce eur do vybudovania výkonnej infraštruktúry a zabezpečenia.