Verzia 3.11 mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo

Mzdy a personalistika, účtovníctvo, v. 3.11

V sobotu 27.4.2013 bola v systéme Humanet sprístupnená nová verzia pre mzdy a účtovníctvo. Podrobný popis zmien nájdete priamo v programe v menu Pomocník / Dokumentácia.

Nič neinštalujte!

Pri používaní Humanetu cez http://www.humanet.sk nemusíte nikdy nič sťahovať ani inštalovať. Automaticky po vstupe do programu vždy pracujete v najnovšej verzii.

   

Školenie pre podvojné účtovníctvo

Dňa 15.5.2013 realizujeme v Žiline školenie spracovania podvojného účtovníctva v online programe Humanet.

Podrobný zoznam školení s rozpisom ich obsahu, časovým harmonogramom a prihláškou je k dispozícii na stránkach http://www.humanet.sk v sekcii Školenia a kurzy.

Neváhajte s Vašou prihláškou. Počet účastníkov školenia je limitovaný kapacitou školiacej miestnosti. Uzávierka prihlášok na uvedené školenie je 12.5.2013.

 


Čo obsahuje nová verzia?

Portál

  • Automatické prihlasovanie pri vstupe do vybranej agendy z portálu cez tlačítko Štart.
  • Možnosť zmeniť heslo do všetkých svojich databáz priamo cez portál vo voľbe Zmena hesla.

Mzdy a personalistika

  • Aktualizácia zoznamu bánk.
  • Vypnutie zobrazovania okna na zápis do histórie. Jeho zobrazovanie je možné zapnúť v profile užívateľa.

Podvojné účtovníctvo

  • Aktualizácia zoznamu bánk.
  • Vypnutie zobrazovania okna na zápis do histórie. Jeho zobrazovanie je možné zapnúť v profile užívateľa.
  • Nový inštalačný program na inštaláciu programu Humanet Cash Desk na predaj z Humanetu s prepojením na fiškálny modul VAROS FT4000.

Jednoduché účtovníctvo

  • Aktualizácia zoznamu bánk.
  • Vypnutie zobrazovania okna na zápis do histórie. Jeho zobrazovanie je možné zapnúť v profile užívateľa.
  • Nový inštalačný program na inštaláciu programu Humanet Cash Desk na predaj z Humanetu s prepojením na fiškálny modul VAROS FT4000.

 

Humanet