Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Najlepší ekonomický systém pre outsourcing

Najlepší ekonomický systém pre outsourcing je jednoznačne online riešenie pre spracovanie miezd a účtovníctva.

Klasický ekonomický systém

Konkurencia na trhu s ekonomickými systémami je obrovská. Na Slovensku nájdete viac ako 80 klasických účtovných a mzdových programov. Nájdete u nich spoločné črty aj rozdiely, ale všetky riešenia Vám pomôžu spracovať mzdy a účtovníctvo.

To hlavné, čo majú spoločné, okrem spracovania miezd a účtovníctva, sú nároky, ktoré kladú na ich prevádzku, údržbu a zároveň obmedzenia, ktoré majú v dostupnosti údajov.

Klasický mzdový alebo účtovný program musíte najskôr nainštalovať, pravidelne aktualizovať a vykonávať zálohovanie dát. Ak to robíte sami, tak tieto činnosti Vám zaberajú nemálo času, ktorý by ste mohli venovať iným produktívnym činnostiam. Ak si tieto práce objednávate u počítačových špecialistov, tak Vás to zasa stojí nemalé peniaze, ktoré by ste mohli využiť iným spôsobom.

Ak ste účtovník alebo účtovníčka a zavolá Váš zákazník, ktorému spracovávate mzdy a účtovníctvo, pretože potrebuje zistiť stav pohľadávok, záväzkov, podklady na úhrady miezd a odvodov a pod., tak mu samozrejme venujete príslušný čas a pozornosť. Nebolo by pre obidve strany výhodnejšie, ak by si vedel všetky informácie pozrieť priamo v ekonomickom systéme podnikateľ sám?

Online ekonomický systém

Online ekonomický systém Vám umožní spracovať účtovníctvo a mzdy rovnako komfortne ako klasický ekonomický systém, avšak už sa nemusíte zaoberať jeho inštaláciou, aktualizáciou, ani zálohovaním dát, pretože toto všetko rieši za Vás priamo prevádzkovateľ online ekonomického systému. Za rovnaké peniaze, ktoré platíte za ekonomický systém, tak získate viac voľného času alebo ušetríte na službách za správu a údržbu dát ekonomického systému.

Toto je obrovská výhoda najmä pre outsourcingové spoločnosti, ktoré spracovávajú účtovníctvo a mzdy pre viacero firiem a podnikateľov. Čím viac zákazníkov outsourcingová firma má, tak tým viac času a peňazí ju stojí správa a údržba ekonomického systému. Pre online ekonomický systém to ale neplatí. So zvyšujúcim sa počtom zákazníkov sa nároky na aktualizáciu ekonomického systému ani archiváciu dát nemenia.

Ďalšou podstatnou výhodou online ekonomického systému je, že radikálnym spôsobom zvyšuje dostupnosť údajov pre všetkých, ktorí majú mať tieto údaje dostupné. Profitujú z toho účtovnícke firmy, ktoré môžu ponúknuť svojim zamestnancom vyššiu flexibilitu v organizácii pracovnej doby. Profitujú z toho aj podnikatelia, ktorí sa môžu kedykoľvek do systému prihlásiť a zistiť priamo v účtovníctve informácie, ktoré potrebujú, čím šetria čas a starosti nielen sebe, ale aj účtovníčke.

A ešte jedna výhoda online ekonomického systému na záver. Online ekonomický systém môžete používať na počítači s operačným systémom Windows, ale rovnako dobre aj na Linuxe a Macu. Okrem počítača môžete pohodlne využívať aj moderné mobilné zariadenia s pripojením do internetu ako sú tablet a smartfón. Toto oceňujú najmä podnikatelia na cestách, ale aj progresívne oursourcingové firmy, ktoré dokážu zavedením online ekonomického systému využiť výhodu mobility ako bonus, ktorý vedia ponúknuť svojim zákazníkom a získať tak konkurenčnú výhodu oproti outsourcingovým firmám, ktoré ešte stále ostávajú u klasického ekonomického systému.

Zhrnutie

Najlepší ekonomický systém pre outsourcing je jednoznačne online ekonomický systém, pretože účtovníčku zbaví starostí a podnikateľ vždy vie ako na tom je, pričom všetky tieto výhody môžete mať za rovnakú cenu ako je cena klasického ekonomického programu.