Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Nárok na dávky pri odvodovej úľave

Nárok na dávky pri odvodovej úľave

Sociálna poisťovňa pripomína, že obdobie, kedy sa na zamestnanca vzťahuje odvodová úľava, sa mu z dôvodu neplatenia poistného nezapočítava ako obdobie

  • poistenia v nezamestnanosti na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
  • dôchodkového poistenia na účely nároku na dôchodok
  • nemocenského poistenia na účely nároku na nemocenské dávky.

To znamená, že ani v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti nemá zamestnanec s odvodovou úľavou nárok na dávku nemocenské.

Počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti zostáva však zachované poskytovanie náhrady príjmu zamestnávateľom, ktorá je hradená z prostriedkov zamestnávateľa, teda nie je závislá od platenia poistného.

Oslobodenie od platenia poistného pri zamestnancoch s odvodovou úľavou sa vzťahuje na povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti.

Úrazové a garančné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ, ostáva zachované v plnom rozsahu v záujme zachovania ochrany zamestnanca pre prípad pracovného úrazu alebo choroby z povolania, resp. pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Zachovaný preto ostáva aj nárok takéhoto zamestnanca na úrazové a garančné dávky.