Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Nárok na ošetrovné pre rodiča počas štrajku učiteľov 2.časť

Nárok na ošetrovné pre rodiča počas štrajku učiteľov 2.časť

Vzhľadom na pokračujúci štrajk učiteľov upozornila Sociálna poisťovňa na niekoľko dôležitých faktov v súvislosti s ošetrovným:

1. Počas pondelkových prázdnin nárok na ošetrovné rodičom zaniká

V pondelok 1. februára 2016, na ktorý pripadá deň polročných prázdnin, rodičom nárok na ošetrovné nevzniká ani v prípade, ak pokračuje štrajk učiteľov. Počas školských prázdnin nie je totiž škola uzatvorená na základe príslušného orgánu, ale jej uzatvorenie vyplýva zo školského zákona. V dňoch, keď sa štrajk učiteľov prelína s prázdninami, preto nárok na ošetrovné rodičom nevzniká. Ak však bude štrajk pokračovať aj v utorok, automaticky (bez vybavovania novej OČR) má rodič nárok na pokračovanie vyplácania ošetrovaného do 10 dní.

2. Pri nároku na ošetrovné počas štrajku rozhoduje aj vek dieťaťa

V súvislosti so štrajkom učiteľov informovala už Sociálna poisťovňa o možnosti rodičov uplatniť si za určitých podmienok nárok na ošetrovné. Môžu ho teda poberať, aj keď je dieťa zdravé, Sociálna poisťovňa však upozorňuje, že je to možné len do desiatich rokov jeho veku. Nárok na ošetrovné si môžu rodičia uplatniť, ak bolo dieťaťu nariadené karanténe opatrenie, predškolské zariadenie, alebo ak škola alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, boli uzatvorené rozhodnutím príslušných orgánov.

Aby bola rodičovi Žiadosť o ošetrovné pediatrom vystavená, je nevyhnutné vyžiadať si od riaditeľa školského (predškolského) zariadenia potvrdenie o uzatvorení školy, na základe ktorého príslušný lekár žiadosť vystaví. Nárok na ošetrovné v uvedenom prípade vzniká tým rodičom, ktorých dieťa nie je staršie ako 10 rokov a 364 dní, teda nedovŕšilo 11 rokov.

Zdroj: Sociálna poisťovňa