Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Nároky zamestnancov cez horúčavy

Nároky zamestnancov cez horúčavy

Za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci zodpovedá zamestnávateľ, ktorý je povinný zabezpečiť vhodné pracovné podmienky na ochranu zdravia zamestnancov, a to aj v letných horúčavách.

Zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť v letnom období pre svojich zamestnancov pitný režim – nápoje v primeranom množstve a teplote. Primerané množstvo znamená toľko tekutín, koľko zamestnanec počas pracovného času vypije.

Okrem pitného režimu má zamestnávateľ v čase horúčav zabezpečiť dostatočný prívod čerstvého vzduchu so zreteľom na používané pracovné postupy a fyzickú záťaž zamestnancov:

  • vetraním (ventilátormi, vzduchotechnikou či klimatizáciou) spôsobom, aby zamestnanci neboli vystavení prievanu spôsobujúcemu tepelnú nepohodu
  • zabezpečiť tienenie proti zabráneniu prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky (žalúziami, roletami),
  • úpravu pracovného času, napríklad posunutím začiatku na skoršie ranné hodiny,
  • zaraďovanie prestávok na osvieženie a oddych (použitím sprchy na pracovisku, občasným pohybom v chladnejšej miestnosti),
  • vhodné pracovné odevy (jednovrstvové, podľa možnosti svetlej farby a z prírodných materiálov),
  • zníženie intenzity pracovných výkonov najmä pri fyzicky náročnej práci alebo pri prácach s vysokými požiadavkami na sústredenosť a duševné vypätie (vyhnúť sa práci cez obed),
  • prípadne krátenie pracovného času.

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 544/2007 Z. z. sú stanovené smerné hodnoty teplôt pri dlhodobej záťaži teplom (práca vykonávaná viac ako 4 hodiny v daných podmienkach). V tom zmysle sú stanovené preventívne a ochranné opatrenia. Hraničnou teplotou pre teplé obdobie je +30 C.

Čím je práca fyzicky náročnejšia, tým nižšia teplota by na pracovisku mala byť. Pri sedavom zamestnaní, môže byť v lete na pracovisku najvyššia teplota 28 stupňov. Zamestnanci, ktorí používajú pri práci rôzne pracovné nástroje, napr. kladivo, môžu pracovať pri maximálnej teplote 24 stupňov. Je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť, aby teploty na pracovisku zodpovedali teplotám, ktoré uvádza vyhláška. Môže tak urobiť úpravou pracovného času, stavebným riešením budovy alebo inštaláciou klimatizácie.

Zdroj: Nariadenie vlády SR č. 544/2007 Z. z., www.uvzsr.sk, ioz.sk