Novinky systému Humanet jún 2011

Dňa 25. júna 2011 (sobota) bol v systéme Humanet sprístupnený update účtovného a mzdového modulu, v ktorom Vám prinášame aj tieto novinky.

Účtovníctvo:

  • Sprievodca úvodnými nastaveniami pre nových užívateľov systému Humanet.
  • Komplexné riešenie správy číselníkov (účtový rozvrh, adresár partnerov, strediská...) pre organizácie s viacerými organizačnými zložkami.
  • Doplnenie užívateľských informácií pri pokuse zneaktívniť alebo odstrániť položky číselníkov organizačnej štruktúry.
  • Kompletná synchronizácia modulu majetok medzi účtovnými obdobiami.
  • Nová voľba „Export“ a „Import“ všetkých záznamov a číselníkov modulu majetok.
  • Nová voľba „Import“ všetkých záznamov modulu majetok pomocou predlohy z programu Excel.
  • Zjednodušenie formulára pre pridávanie kariet dlhodobého majetku.
  • Nové tlačové výstupy pre modul majetok.
  • Nové voľby skladových kariet – sledovanie výrobného čísla a šarže.
  • Nová voľba pre jednoduché účtovníctvo – vyfarbovanie účtovných záznamov.