Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Novinky systému Humanet september 2011

Dňa 1. októbra 2011 (sobota) bol v systéme Humanet sprístupnený update účtovného a mzdového modulu, v ktorom Vám prinášame aj tieto novinky.

Účtovný aj mzdový modul:

  • Zvýraznenie záznamu na ktorom užívateľ zastane.
  • V prehľade záznamov filtrovanie aj na prázdne a neprázdne hodnoty.

Účtovníctvo:

  • Automatické vrátenie číslovania po odstránení dokladu.
  • Zaznamenávanie mien užívateľov, ktorí upravili doklad.
  • Číslovanie strán v triedených zostavách.
  • Minulé účtovné obdobie v riadkových výkazoch.

Mzdy a personalistika:

  • Úprava zadania nemoci, kedy zamestnanec v prvý deň nemoci odpracoval celú alebo časť zmeny.
  • Možnosť pridať vlastné užívateľom nadefinované predlohy rozhodnutí (platových dekrétov) do funkcie pre hromadnú tlač platových dekrétov (voľba Personálny manažér/Rozhodnutie o plate).

Kompletný popis zmien nájdete vždy priamo v systéme Humanet v menu Pomocník / Dokumentácia.