Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Nový právny a informačný portál Ministerstva spravodlivosti SR

SLOV-LEX

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií (JASPI) Ministerstva spravodlivosti SR je obsahuje modul Predpisy, kde má verejnosť k dispozícii v Zbierke publikované aj konsolidované znenia zákonov pravidelne aktualizované. Ich aktualizácia je však ukončená. Posledným zaevidovaným predpisom bol dňa 31.1.2015 predpis 12/2015 Z.z.

Náhradou je nový právny a informačný portál Ministerstva spravodlivosti SR SLOV-LEX, ktorý je momentálne v pilotnej prevádzke.

Nový portál prináša dva úzko prepojené systémy: eZbierka a eLegislatíva. Systém eZbierka je určený orgánom štátnej správy, orgánom zákonodarnej moci, územným samosprávnym celkom, orgánom súdnej moci, odborníkom pôsobiacim v oblasti práva (advokáti, notári, znalci apod.), živnostníkom, podnikateľom (fyzické i právnické osoby) a občanom. Systém eLegislatíva je určený subjektom zapojeným do procesu prípravy a tvorby legislatívy ako sú vláda, legislatívna rada vlády, NS SR, prezident, ďalších cca 30 subjektov - autorov práva, účastníci pripomienkových konaní, odborníci pôsobiaci v oblasti práva (advokáti, notári, znalci apod.), živnostníci, podnikatelia (fyzické i právnické osoby) a občania.

Systém eZbierka predstavuje bezplatný prístup k právnemu poriadku Slovenskej republiky. Súčasťou systému eZbierka sú nielen právne predpisy v podobe tak, ako boli uverejnené v tlačenej Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ale aj ich autorizované konsolidované znenia.

Systém eLegislatíva bude dostupný pre verejnosť vo svojej pilotnej prevádzke na jeseň 2015, pričom bude pokrývať legislatívny proces a životný cyklus tvorby právnych predpisov.

V porovnaní s portálom JASPI prináša nový portál v module eZbierka vylepšenie. Sú ním konsolidované znenia jednotlivých zákonov, platné v konkrétnom období. Pri každej časovej verzii predpisu sú uvedené odkazy na predpisy Zbierky, ktoré znenie príslušného zákona novelizovali.