Zmeny v odpisovaní majetku od 1.1.2015

Odpisy

Na základe novely zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa mení odpisovanie majetku.

Prvou zásadnou zmenou je počet odpisových skupín a počet rokov odpisovania pre jednotlivé skupiny.

Rok2014 Rok2015
Odpisová skupina Rovnomerné odpisovanie Zrýchlené odpisovanie Rovnomerné odpisovanie Zrýchlené odpisovanie
1 4 roky 4 roky 4 roky
2 6 rokov 6 rokov 6 rokov 6 rokov
3 12 rokov 12 rokov 8 rokov 8 rokov
4 20 rokov 20 rokov 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

Pre rovnomerné odpisovanie sa zvýšil počet odpisových skupín na šesť.

Zrýchlene odpisovať sa od roku 2015 budú môcť len majetky zaradené do 2 alebo 3 odpisovej skupiny.

Ďalšou zásadnou zmenou je zrušenie odpisovania tzv. leasingu, čiže formou finančného prenájmu. Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa bude zaraďovať a odpisovať podľa odpisových skupín.

V novele zákona sa zmenila aj klasifikácia produkcie, čiže niektoré majetky zmenia svoju odpisovú skupinu. Týka sa to hlavne majetkov, ktoré boli zaradené v 3-tej alebo 4-tej odpisovej skupine.

Vymenované zmeny sa týkajú aj majetkov, ktoré sú zaradené a odpisovali sa aj pred rokom 2015. Avšak odpisy vytvorené do 31.12.2014 sa nezmenia.