Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Odvody zo mzdy v roku 2013

Odvody zo mzdy

Rok 2013 je rokom veľkých legislatívnych zmien. Výpočet mzdy je ovplyvnený najmä zmenami vo výpočte odvodov a daní. Pravidlá ako sa majú počítať odvody zo mzdy sa zmenili zásadne najmä pre dohody.

V minulosti boli dohody oslobodené od platby väčšiny odvodov, takže zamestnávanie na dohodu bolo výhodné ako pre zamestnancov, tak aj pre zamestnávateľov. Od roku 2013 táto výhoda ostala už iba pre niekoľko výnimiek. Ak bolo v minulosti spracovanie miezd pre dohodárov menej administratívne náročné, tak od roku 2013 je tomu práve naopak. Zamestnávanie ľudí na dohodu je teraz administratívne náročnejšie ako zamestnať človeka na pracovnú zmluvu.

Ak chcete vedieť v akej sume musíte zaplatiť odvody a daň, tak môžete použiť bezplatnú kalkulačku čistej mzdy. Táto bezplatná kalkulačka čistej mzdy poskytuje rýchly a jednoduchý orientačný výpočet čistej mzdy a výpočet pre odvody zo mzdy za zamestnanca.

Pokiaľ chcete zistiť presnú výšku odvodov zo mzdy pre konkrétny druh pracovného pomeru a pre konkrétne percento úväzku, potom môžete využiť bezplatnú verziu FIX - ŠTART. V nej si vypočítate odvody zo mzdy za zamestnanca aj zamestnávateľa a daň. Získate tak presný prehľad o celkových nákladoch na zamestnanca. Zároveň si každý môže overiť koľko mu zostane v čistom z jeho mzdy, ak si odpočíta príslušné odvody zo mzdy a daň.

Stačí sa bezplatne zaregistrovať a za pár minút sa dozviete ako na tom ste.