Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online ekonomický software 5.08

Online ekonomický software

Vo verzii 5.08 prináša ekonomický software Humanet nasledujúce novinky.

Mzdy a personalistika

 • Nové položky s prepočítaným počtom odpracovaných dní pre nárok na dovolenku a s prepočítaným počtom neodpracovaných dní pre krátenie dovolenky.
 • Nová funkcia ručného zadávania dní preplatenia nevyčerpanej dovolenky pri ukončení pracovného pomeru.
 • Nová konštanta na zapnutie funkcií ručného pridávania dní čerpania dovolenky.
 • Doplnenie nových dátových parametrov do riadkových a formulárových zostáv.

Online podvojné účtovníctvo
 • Úprava načítania zostáv voľby Pomocné výkazy pre multi-organizačnú databázu.
 • Zmena premieňania sa z platcu DPH na neplatcu DPH a naopak.
 • Oprava načítania riadkov 37 a 38 dodatočného daňového priznania DPH.
 • Úpravy odosielania dokladov fakturácie e-mailom.
 • Úpravy pri vytváraní nového dokladu fakturácie.
 • Úprava skladových zostáv – Bilancia stavu a pohybu zásob.

Online jednoduché účtovníctvo
 • Nový stĺpec Kategória pohybu v číselníku Pohyby.
 • Zmena premieňania sa z platcu DPH na neplatcu DPH a naopak.
 • Oprava načítania riadkov 37 a 38 dodatočného daňového priznania DPH.
 • Úpravy odosielania dokladov fakturácie e-mailom.
 • Úpravy pri vytváraní nového dokladu fakturácie.
 • Úprava skladových zostáv – Bilancia stavu a pohybu zásob.

Otestujte sa a vyhrajte iPad Air

Súťaž o iPad Air
zistite viac