Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online ekonomický systém 5.05

Online ekonomický systém

Vo verzii 5.05 prináša ekonomický systém Humanet dalšie zjednodušenie ovládania a novú farebnú schému užívateľského rozhrania.

Online mzdy a personalistika

  • Fialová farebná schéma pre prepínanie vzhľadu užívateľského rozhrania.
  • Aktualizácia číselníka KOV (katalóg odborov vzdelania) pre štatistiky TREXIMA pre rok 2015.
  • Štatistika V/B (MPSVR SR) 6-01 Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére na rok 2015.

Online podvojné účtovníctvo

  • Zásadné zníženie počtu klikov pre spracovanie zostáv typu Kniha a Saldokonto.
  • Fialová farebná schéma pre prepínanie vzhľadu užívateľského rozhrania.

Online jednoduché účtovníctvo

  • Zásadné zníženie počtu klikov pre spracovanie zostáv typu Kniha a Saldokonto.
  • Fialová farebná schéma pre prepínanie vzhľadu užívateľského rozhrania.