Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online ekonomický systém 5.06, pekné faktúry

Online ekonomický systém

Vo verzii 5.06 prináša ekonomický systém Humanet od základov prepracovanú tlač fakturačných dokladov. Teraz si môžete faktúry upraviť presne podľa vašich predstáv.

Individualizácia faktúr

Vo verzii 5.06 prináša Humanet úplne novú možnosť individualizácie tlače fakturačných dokladov. Doteraz ste mohli na doklad umiestniť svoje logo a pečiatku. Odteraz môžete zmeniť absolútne všetko.

Zmeňte vzhľad vašich faktúr úplne od základov.

V systéme je zabudovaný editor vzhľadu tlačových zostáv. Vzhľad faktúr, predfaktúr, objednávok, dodacích listov a ďalších dokladov si môžete ľubovoľne prispôsobiť.

Môžete mazať, prepisovať a pridávať nové texty. Môžete mazať alebo pridávať prvky faktúry. Môžete meniť umiestnenie prvkov. Môžete nastavovať farby prvkov, textov, pozadia. Môžete použiť ľubovoľné obrázky a texty.

Podrobnosti a tejto funkcii získate v sprievodnom liste k update a v príručke priamo v programe.

Ďalšie úpravy a funkcie vo verzii 5.06


Online mzdy a personalistika

 • Optimalizácia spracovania zostáv do pdf formátu.
 • Nová kalendárna zmena Sviatok – pracoval.
 • Doplnenie identifikačného čísla DDS do spracovania výkazov príspevkov na DDS.
 • Doplnenie identifikátora číslo role do spracovania zostavy Tlač mzdovej položky.
 • Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Ventus.
 • Nové funkcie v module Agentúrne zamestnávanie.
 • Oranžová farebná schéma pre prepínanie vzhľadu užívateľského rozhrania.

Online podvojné účtovníctvo

 • Zmena tlače dokladov fakturácie.
 • Optimalizácia spracovania zostáv do pdf formátu.
 • Možnosť tlačiť Kód DPH a KVDPH v internom doklade.
 • Rozšírenie voľby Evidencia a Servis.
 • Zadanie jednotkovej ceny v drobnom majetku.
 • Rozšírenie číselníka Pracovníci.
 • Pridanie novej funkcie Odomknúť a Uzamknúť účtovné odpisy.
 • Kontrola skladových kariet na duplicitu skratky.
 • Oranžová farebná schéma pre prepínanie vzhľadu užívateľského rozhrania.

Online jednoduché účtovníctvo

 • Zmena tlače dokladov fakturácie.
 • Optimalizácia spracovania zostáv do pdf formátu.
 • Možnosť tlačiť Kód DPH a KVDPH v internom doklade.
 • Rozšírenie voľby Evidencia a Servis.
 • Zadanie jednotkovej ceny v drobnom majetku.
 • Rozšírenie číselníka Pracovníci.
 • Pridanie novej funkcie Odomknúť a Uzamknúť účtovné odpisy.
 • Kontrola skladových kariet na duplicitu skratky.
 • Oranžová farebná schéma pre prepínanie vzhľadu užívateľského rozhrania.