Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online ekonomický systém 5.07

Online ekonomický systém

Vo verzii 5.07 prináša ekonomický systém Humanet niekoľko drobných úprav a vylepšení.

Online mzdy a personalistika
  • Novela Zákona o dani z príjmov – odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe.
  • SEPA platby UniCredit Bank pre cezhraničné platby v mene EUR.
  • ELDP – doplnenie vpisovania súpisného čísla.
  • Ukončenie podpory formátu rtf a xls pre výstupné tlačové zostavy.

Online podvojné účtovníctvo
  • Zmena načítania dát do evidencie Denník (účtovné predpisy) a zostavy Hlavná kniha pre multi-organizačnú databázu.
  • SEPA platby UniCredit Bank pre cezhraničné platby v mene EUR.
  • Ukončenie podpory formátu rtf a xls pre výstupné tlačové zostavy.

Online jednoduché účtovníctvo
  • SEPA platby UniCredit Bank pre cezhraničné platby v mene EUR.
  • Ukončenie podpory formátu rtf a xls pre výstupné tlačové zostavy.