Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online ekonomický systém 6.02

Online ekonomický software

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas tohto víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 6.02.

Online mzdy a personalistika

  • Výpočet odvodov na zdravotné a sociálne poistenie pre zamestnanca s odvodovou úľavou občana s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese.
  • Elektronické výkazy do Sociálnej poisťovne platné od roku 2016.
  • Odmeny členov volebných komisií oslobodené od dane od 1.1.2016.
  • Štatistika MŠSR 1-04 od roku 2016.

Online podvojné účtovníctvo
  • Nový stĺpec pre zobrazenie uzávierky DPH.
  • Dodanie stavebných prác.
  • Kontrolný výkaz DPH od 1.4.2016.

Online jednoduché účtovníctvo
  • Nový stĺpec pre zobrazenie uzávierky DPH.
  • Dodanie stavebných prác.
  • Kontrolný výkaz DPH od 1.4.2016.