Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovníctvo, online mzdy v. 4.05.1

Včera, vo štvrtok 17.4.2014, bola sprístupnená najnovšia verzia pre online účtovníctvo, online mzdy a personalistiku.

Čo obsahuje nová verzia?

  • Štatistika Úplné náklady práce ÚNP1-01 pre rok 2013.
  • Zmeny v platení odvodov na sociálne poistenie z príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50a Zákona o službách zamestnanosti podľa výkladu MPSVaR.