Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program v. 4.06

V sobotu 3.5.2014, bola sprístupnená najnovšia verzia pre online účtovný program, mzdy a personalistiku.

Čo obsahuje nová verzia?

Online mzdy a personalistika

  • Preddavky na zdravotné poistenie z dividend za rok 2013 a ďalšie.
  • Mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie platiteľa dividend v listinnej a elektronickej podobe.
  • Možnosť nastaviť v prístupovom práve vlastnosť read only – len na čítanie pre prácu v evidencii Osobné, Rola a Mzdy.

Online podvojné účtovníctvo

  • Obchodník s cennými papiermi – účtová osnova, súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke.
  • Možnosť nastaviť si analytické účty pre kurzové rozdiely.
  • Filtrovanie uzávierok DPH podľa rokov.

Online jednoduché účtovníctvo

  • Nastavenie pohybov do stĺpcov peňažného denníka.
  • Filtrovanie uzávierok DPH podľa rokov.