Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program

Online účtovný program v. 4.08

V nedeľu 6.7.2014, bola sprístupnená najnovšia verzia pre online účtovný program, mzdy a personalistiku.

Čo obsahuje nová verzia?

Online mzdy a personalistika

 • Pridávanie rolí priamo v zozname osôb.
 • Funkcia automatického číslovania rolí.
 • Tlač formulárov a zostáv priamo z hlavičky role.
 • Zaktívňovanie a zneaktívňovanie role priamo z hlavičky role.
 • Zjednodušenie pridávania údajov na záložku Zdravotné poistenie pri pridávaní nových dohôd.
 • Nový import údajov na záložku Zdravotné poistenie.
 • Kompatibilné médium pre SEPA platby pre Oberbank a pre zahraničné platby vo formáte DUZ pre ČSOB.
 • Nové funkcie v module Agentúrne zamestnávanie.

Online podvojné účtovníctvo

 • Nové kompatibilné médium pre zahraničné príkazy na úhradu formát DUZ pre ČSOB.
 • Nové kompatibilné médium pre príkazy na úhradu v štruktúre pre SEPA platby pre Oberbank.
 • Možnosť zadania predchádzajúceho obdobia v daňových výkazoch.

Online jednoduché účtovníctvo

 • Nové kompatibilné médium pre zahraničné príkazy na úhradu formát DUZ pre ČSOB.
 • Nové kompatibilné médium pre príkazy na úhradu v štruktúre pre SEPA platby pre Oberbank.
 • Možnosť zadania predchádzajúceho obdobia v daňových výkazoch.