Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program

Online účtovný program v. 4.10

V nedeľu 14.9.2014, bola sprístupnená najnovšia verzia pre online účtovný program, mzdy a personalistiku.

Čo obsahuje nová verzia?

Online mzdy a personalistika

 • Nový parameter v úvodnom nastavení mzdového modulu.
 • Možnosť použitia SSL pre zasielanie emailov cez vlastný emailový server.
 • Nové funkcie vo voľbe Agentúrne zamestnávanie / Fakturácia.
 • Oprava chyby v dávke 601 - oznámenie o zmene platiteľa poistného na ZP.

Online podvojné účtovníctvo

 • Možnosť zobrazenia čísla dokladu KV DPH a typu KV DPH v zostave DPH na vstupe/výstupe (spojený základ).
 • Dynamické načítavanie číselníkov do likvidačného listu.
 • Pridanie parametrov súvisiacich s KV DPH do univerzálnych riadkových zostáv.
 • Možnosť použitia SSL pre zasielanie emailov cez vlastný emailový server.

Online jednoduché účtovníctvo

 • Možnosť zobrazenia čísla dokladu KV DPH a typu KV DPH v zostave DPH na vstupe/výstupe (spojený základ).
 • Dynamické načítavanie číselníkov do likvidačného listu.
 • Pridanie parametrov súvisiacich s KV DPH do univerzálnych riadkových zostáv.
 • Úprava uhrádzania dobropisu.
 • Možnosť použitia SSL pre zasielanie emailov cez vlastný emailový server.