Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program v. 4.12

Online účtovný program 4.12

V nedeľu 2.11.2014, bola sprístupnená najnovšia verzia pre online účtovný program, mzdy a personalistiku.

Čo obsahuje nová verzia?

Online mzdy a personalistika

 • Zlepšenie prehľadnosti zavedením modálnych okien.
 • Zvýšenie komfortu ovládania prostredníctvom klávesnice.
 • Novela Zákona o sudcoch a prísediacich – § 69a Funkčný príplatok za výkon funkcie člena alebo predsedu disciplinárneho senátu.
 • Preplácanie príplatku za nadčas s priemerom platným v mesiaci výkonu práce nadčas.
 • Možnosť zadať krátenie náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti.
 • Nová účtovná položka pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.
 • Nová záložka s názvom Nová rola v evidencii Organizácia.
 • Možnosť zadať stredisko aj bez adresy.
 • Nový typ spôsobu sledovania nároku na dodatkovú dovolenku.
 • 30 nových kalendárnych zmien a viac ako 170 nových mzdových položiek.
 • Nový typ dokumentácie s popisom významu a použitia jednotlivých mzdových položiek.

Online podvojné účtovníctvo

 • Zlepšenie prehľadnosti zavedením modálnych okien.
 • Zvýšenie komfortu ovládania prostredníctvom klávesnice.
 • Výkaz Účtovnej závierky pre Mikro účtovnú jednotku.
 • Doplnenie zobrazenia orientačného aj popisného čísla adresy partnera v zozname partnerov.

Online jednoduché účtovníctvo

 • Zlepšenie prehľadnosti zavedením modálnych okien.
 • Zvýšenie komfortu ovládania prostredníctvom klávesnice.
 • Doplnenie zobrazenia orientačného aj popisného čísla adresy partnera v zozname partnerov.