Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 5.02

Online účtovný program

Pozrite si aké nové funkcie prináša najnovšia verzia online účtovného programu. Nové funkcie sú k dispozícii pre jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo aj mzdy.

Čo obsahuje nová verzia

Prinášame vám nové daňové priznania za rok 2014, ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov za rok 2014 a ďalšie novinky.

Online mzdy a personalistika

 • Nové potvrdenie o zdaniteľnom príjme pre rok 2015.
 • Nové tlačivo pre potvrdenie zamestnávateľa na účely nemocenskej dávky.
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2014.
 • Ročné daňové hlásenie za rok 2014.
 • Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2014.
 • Nové tlačivo štatistiky Štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04.
 • Nové tlačivo výkazu zdravotnej poisťovne UNION.
 • Prečerpaná dovolenka – zmeny podľa nových metodických pokynov Sociálnej poisťovne a MPSVaR SR.
 • Nový typ mimoevidenčného stavu Odbory - pracuje.

Online podvojné účtovníctvo

 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2014.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2014.
 • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2014 – podnikateľ.
 • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2014 – obchodník s cennými papiermi.

Online jednoduché účtovníctvo

 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2014.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2014.

Školenia

Ak potrebujete podrobnejšie zaškolenie, prihláste sa na tématické školenie na mzdy alebo účtovníctvo. Termíny školení nájdete na adrese http://www.humanet.sk/skolenia-a-kurzy.