Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 5.03

Online účtovný program

Aj po spracovaní a odovzdaní daňových priznaní pokračujeme vo vylepšovaní online účtovníctva a miezd Humanet. Pozrite si aké novinky prináša online účtovníctvo vo svojej najnovšej verzii, ktorá už je aktuálne v prevádzke.

Online mzdy a personalistika

  • Štatistika Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 – zmeny od roku 2015.
  • Štatistika ÚNP1-01 za rok 2014.

Online podvojné účtovníctvo

  • Úprava účtového rozvrhu – rôzne účtovné rozvrhy pre rôzne účtovné obdobia.
  • Možnosť určenia, do ktorej uzávierky DPH má doklad spadať.
  • Doplnenie políčka Vystavil do dokladu fakturácie.

Online jednoduché účtovníctvo

  • Možnosť určenia, do ktorej uzávierky DPH má doklad spadať.
  • Doplnenie políčka Vystavil do dokladu fakturácie.