Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 6.05

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas tohto víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 6.05.

Online mzdy a personalistika

  • Prechod evidencií bankových účtov na zadávanie IBAN a SWIFT.
  • Zápis kódu IBAN do výkazu príspevkov na DDS.

Online podvojné účtovníctvo
  • Úprava zadávania bankového účtu organizácie a partnera.
  • Úprava zaúčtovania faktúry vystavenej zahraničnému partnerovi pre Osobu registrovanú podľa § 7 a § 7a.
  • Úprava vyradenia majetku.
  • Úprava výpočtu daňového odpisu pri vyradení majetku predajom.

Online jednoduché účtovníctvo
  • Úprava zadávania bankového účtu organizácie a partnera.
  • Úprava zaúčtovania faktúry vystavenej zahraničnému partnerovi pre Osobu registrovanú podľa § 7 a § 7a.
  • Úprava vyradenia majetku.
  • Úprava výpočtu daňového odpisu pri vyradení majetku predajom.