Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 6.07

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 6.07.

Online mzdy a personalistika

  • Nové tarifné tabuľky pedagogických zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme platné od 1. septembra 2016.
  • Aktualizácia funkcie Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy.
  • Nová dátová skupina riadkových a formulárových zostáv Param. rozúčtovania pre mzd. položky.
  • Úpravy v spracovaní ELDP

Online podvojné účtovníctvo
  • Nové spracovanie saldokonta, knihy pohľadávok a knihy záväzkov.
  • Zmena zobrazovania adresy v doklade fakturácie.
  • Možnosť nastaviť si vlastné stĺpce pre každú voľbu Fakturácie.

Online jednoduché účtovníctvo
  • Zmena zobrazovania adresy v doklade fakturácie.
  • Možnosť nastaviť si vlastné stĺpce pre každú voľbu Fakturácie.