Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 6.08

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 6.08.

Online mzdy a personalistika

  • Nová mzdová položka SMF80227 RZZP – nedopl. uhr. zdrav. poisťovni.
  • Aktualizácia kalendára už pri pridaní mimoevidenčného stavu a dátumu ukončenia role do mzdového kalendára.
  • Spracovanie rekapitulácie aj do csv formátu.
  • Záložka Ručná úprava mzdy – možnosť zobrazovať údaje aj za staré mesiace.
  • Záložka Ručná úprava mzdy – zobrazovanie histórie zmien zadávania položiek.
  • Záložka Kalendár – starý kalendár – rozšírenie funkcie zobrazovania údajov aj za staré mesiace.
  • Výpočet základného platu za nadčas a príplatku za nadčas s hodnotami platnými v mesiaci odpracovania nadčasu.
  • Možnosť počítať príplatky s rôznou sadzbou s väzbou na útvary (strediská).

Online podvojné účtovníctvo
  • Opravy chýb.

Online jednoduché účtovníctvo
  • Opravy chýb.