Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 6.10

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 6.10.

Online mzdy a personalistika

  • Kalendár na rok 2017.
  • Rezerva na nevyčerpanú dovolenku a jej čerpanie za hospodársky rok.
  • Zjednodušenie ovládania a vylepšenie spôsobu spracovania vybraných tlačových zostáv.

Online podvojné účtovníctvo
  • Úprava importu partnerov – import partnera s IBAN a SWIFT.
  • Zaktívnenie políčok v doklade fakturácia aj po zaúčtovaní.
  • Úprava výpočtov odpisov a zostatkovej ceny majetku pre hospodársky rok.

Online jednoduché účtovníctvo
  • Úprava importu partnerov – import partnera s IBAN a SWIFT.
  • Zaktívnenie políčok v doklade fakturácia aj po zaúčtovaní.
  • Úprava výpočtov odpisov a zostatkovej ceny majetku pre hospodársky rok.