Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 6.11

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 6.11.

Online mzdy a personalistika

 • Nové typy zrážok Bežné výživné, Dlžné výživné, Exekúcia 2/3, Exekúcia 1/3 pre výpočet súbežných zrážok výživného a exekúcie.
 • Nová príručka Príklady výpočtu výživného a exekučných zrážok v systéme Humanet a aktualizovaná pomôcka Kalkulačka pre výpočet výživného a exekúcie.
 • Zjednodušenie ovládania a vylepšenie spôsobu spracovania ďalších vybraných tlačových zostáv.
 • Zlepšenie užívateľského rozhrania tabuliek a záložiek.
 • Nový atribút kalendárnej zmeny hlásenie presahov.
 • Možnosť zablokovať pridávanie fotografií do databázy.

Online podvojné účtovníctvo
 • Zníženie počtu klikov pri vytváraní zostáv – voľba Pomocné výkazy.
 • Úprava prechodu do nového roku a prenosu z minulého roku.
 • Zmena označenia partnerov uplatňujúcich § 68d zákona o DPH.
 • Ukončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68d zákona o DPH.
 • Načítanie stavebných prác do kontrolného výkazu od 1.1.2017.
 • Rozdelenie tabuľky Položky pre jednotlivé evidencie Fakturácie.

Online jednoduché účtovníctvo
 • Zníženie počtu klikov pri vytváraní zostáv – voľba Pomocné výkazy.
 • Úprava prechodu do nového roku a prenosu z minulého roku.
 • Zmena označenia partnerov uplatňujúcich § 68d zákona o DPH.
 • Ukončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68d zákona o DPH.
 • Načítanie stavebných prác do kontrolného výkazu od 1.1.2017.
 • Rozdelenie tabuľky Položky pre jednotlivé evidencie Fakturácie.