Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 6.11.1

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas víkendu nasadená nová verzia aplikácie pre mzdy a účtovníctvo číslo 6.11.1.

Online mzdy a personalistika

  • Nové tarifné tabuľky zamestnancov v štátnej službe a vo výkone práce vo verejnom záujme platné od 1.1.2017.
  • Aktualizácia funkcie Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy.

Aktuálne školenia

Účtovná závierka a prechod do nového roka v podvojnom účtovníctve

Ročné zúčtovanie dane a ročné daňové hlásenie za rok 2016