Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 7.02

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 7.02.

Online mzdy a personalistika

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016.
 • Ročné daňové hlásenie pre rok 2016.
 • Sprístupnenie roku 2016 vo voľbe Ročné zúčtovanie ZP.
 • Nová funkcia Mzdová kalkulačka.
 • Nové typy príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.
 • Nová kontrolná mzdová položka SME30201 Voľno lekár - nárok.

Online podvojné účtovníctvo
 • Preklad textov položiek do angličtiny vo vygenerovanej upomienke.

Online jednoduché účtovníctvo
 • Zmena názvu právnej formy 721 Cirkevná organizácia na 721 Cirkevná organizácia (farnosť).
 • Pridanie nových pohybov pre cirkevnú organizáciu (farnosť).
 • Peňažný denník pre cirkevnú organizáciu (farnosť).
 • Pridanie pohybov do neziskovej organizácie.
 • Úprava nastavenia Výkazu o príjmoch a výdavkoch neziskovej organizácie.
 • Preklad textov položiek vo vygenerovanej upomienke.