Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 7.03

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 7.03.

Online mzdy a personalistika

 • Štatistika Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 pre rok 2017.
 • Štatistika Štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04 platná pre rok 2017.
 • Štatistika Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 za rok 2016.
 • Spracovanie štatistiky ÚNP1-01 do xml formátu.
 • Štatistika Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére V/B (MPSVR SR) 6-01 platná pre rok 2017.
 • Záložka Osobné/ Poistenia/ Zdravotné poistenie – zmena v spôsobe pridávania záznamov na záložku.
 • Mzdový list vo formáte xlsx.
 • Optimalizácia systému.
 • Nové položky pre rozúčtovanie príspevku zamestnávateľa na DDS podľa jednotlivých doplnkových dôchodkových spoločností.
 • Zlepšenie užívateľského rozhrania prvku tabuľka.
 • Aktualizácia číselníka S003047 Skupiny pre vodičské oprávnenia.
 • Dopracovanie funkcie zobrazovať/nezobrazovať nulové riadky/stĺpce v rekapitulácii typu tabuľková.
 • Úprava generátora súborov formátu pdf.

Online podvojné účtovníctvo
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B.
 • Aktualizácia XSD schémy kontrolného výkazu DPH pre rok 2017.
 • Úprava generovania upomienok v cudzej mene.
 • Úprava načítavania spôsobu dopravy v dokladoch generovaných podľa vlastností.
 • Úprava generátora súborov formátu pdf.

Online jednoduché účtovníctvo
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B.
 • Aktualizácia XSD schémy kontrolného výkazu DPH pre rok 2017.
 • Úprava generovania upomienok v cudzej mene.
 • Úprava načítavania spôsobu dopravy v dokladoch generovaných podľa vlastností.
 • Úprava generátora súborov formátu pdf.